Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97450
Τίτλος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Πολιτισμός"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥ., ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.