Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97474
Τίτλος
Συνέδριο MICRONANO 2018
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 10 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες