Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97653
Τίτλος
Έβδομο Διεθνές Συνέδριο στη διαχείριση, τη μηχανική, το σχεδιασμό και την οικονομική του περιβάλλοντος και έκδοση ειδικών τευχών σε διεθνή περιοδικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 10 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ., ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ.