Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97736
Τίτλος
Συνέδριο: "Συμπόσιο προς τιμή των Shechtman – Suresh”
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 11 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες