Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97808
Τίτλος
Αξιολόγηση της προέλευσης των ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 και της συνεισφοράς πηγών εκπομπής εντός των χώρων ευθύνης της ΟΛΘ ΑΕ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 11 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
21 - 2 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες