Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97821
Τίτλος
Βελτιστοποίηση των Συστημάτων προσωρινής Αποθήκευσης , Συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Θέρμης και Καλαμαριάς.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑ.