Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97833
Τίτλος
Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και την αειφορική αποκατάσταση περιοχών ιστορικού ενδιαφέροντος έναντι της κλιματικής αλλαγής και ακραίων φαινομένων, με χρήση καινοτόμων αισθητήρων και προηγμένων μεθόδων προσομοίωσης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Societal Challenges, Smart, green and integrated transport
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2023
Συνέταιροι:
16
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ., ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΝΔ., ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑ., ΝΙΤΣΟΤΟΛΗ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗ ΑΦΕΝΤΩ ΣΤΕ., ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΠΙΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΤΣΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗ., ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝ.