Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97873
Τίτλος
Συνέδριο: "Κράτος δικαίου και αναστολή ιδιότητας μέλους της ΕΕ, θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις του άρθρου 7 Συνθήκης ΕΕ"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 1 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
19 - 3 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες