Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97917
Τίτλος
Φθορίζοντα μεταλλο-οργανικά πλέγματα ως αισθητήρες για την ανίχνευση νιρτοαρωματικών ενώσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 2 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
25 - 2 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥ., ΧΑΤΖ-ΓΙΑΧΙΑ ΑΜΙΝΑ ΤΑΡ., ΨΑΛΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΑ.