Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98018
Τίτλος
Δυναμικός Έλεγχος Ποιότητας σε Γραμμές Παραγωγής με χρήση Ευφυών Αυτόνομων Οχημάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
10 - 4 - 2023
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΣ., ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗ., ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ ΚΩΝ.