Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98050
Τίτλος
Έκθεση αντίκρουσης νέας πραγματογνωμοσύνης του κ. Δημητρίου Ν. Λαμπρίδη (Διπλ. Η/Λ Μηχανικός) αναφορικά με τα αίτια του ατυχήματος στον Υ/Σ 150/ 20kV Γέφυρας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 1 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.