Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98100
Τίτλος
Διαχείριση του 8% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για τα ΠΜΣ χωρίς τέλη φοίτησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες