Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98291
Τίτλος
Ομιλίες - Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν χειρουργικά περιστατικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 1 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
2 - 1 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες