Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98339
Τίτλος
Το να γίνει κάποιος παγκόσμιος ηλεκτρονικός μηχανικός
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, ERASMUS+, Key Action 2 (KA2) - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership in the Field of Higher Education
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
13
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΖΑΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες