Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98372
Τίτλος
Συλλογή δεδομένων μέσω της εφαρμογής BigO για το European Big Data Hackathon 2019
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TENDERS
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 2 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
29 - 5 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑ., ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑ.