Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98415
Τίτλος
Μελέτη στην διοίκηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε επιλεγμένα Ευρωπαϊκά ιδρύματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TENDERS
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 12 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
27 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ., ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ., ΝΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΕΩ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.