Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98440
Τίτλος
Ανάδειξη Ερευνητικής, Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής δραστηριότητας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ.