Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98462
Τίτλος
Προσδιορισμός οργανικών, ανόργανων ρύπων και άλλων ενώσεων σε περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα, τρόφιμα, υλικά συσκευασίας και άλλα υποστρώματα με τεχνικές φασματομετρίας μάζας και άλλες ενόργανες τεχνικές - Εφαρμογές Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 12 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες