Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9850
Τίτλος
Ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού προγράμματος αυτοματισμού γραφείου <καταγραφή -αξιολόγηση προπονητικών χώρων ΑΘΗΝΑ 2004>
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 3 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
10 - 8 - 2000
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩ., ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ., ΜΠΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩ., ΠΑΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙ., ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟ.