Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9856
Τίτλος
Αξιοποίηση βιομηχανικών καταλοίπων (σκωρίες) σε προϊόντα σκυροδέματος χαμηλής αντοχής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 3 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΝΟΠΙΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩ., ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑ., ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ., ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.