Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98577
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα Ανάλυσης Δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 4 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΗΛΙ.