Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98613
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Nefecon σε ασθενείς με πρωτοπαθή igA νεφροπάθεια που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξέλιξης σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου (NefligArd)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 3 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗ.