Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98614
Τίτλος
Πολυκεντρική μη παρεμβατική μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας (NI-PASS) για τη παρακολούθηση της επίπτωσης των σχετιζόμενων με το φάρμακο ανεπιθύμητων συμβάντων και της σχετιζόμενης με την εποετινη άλφα έλλειψης αποτελεσματικότητας μεταξύ ασθενειών με ΧNN που λαμβάνουν υποδορίως Binocri η Epoetin alfa HEXAL
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 3 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες