Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9863
Τίτλος
Ανθρώπινο δίκτυο διάδοσης Ε & Τ γνώσης " Ευχρηστία λογισμικού"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 12 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
9 - 6 - 2001
Συνέταιροι:
11
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες