Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98798
Τίτλος
Χαρτογράφηση της κατανομής του Κεσίου (Cs) στη Νορβηγία, μετά το ατύχημα του Chernobyl. Συλλογή και επεξεργασία αερομαγνητικών και ακτινοβολίας γάμμα στη Νορβηγία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες