Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98899
Τίτλος
Βελτίωση της ανθεκτικότητας και αειφορική αποκατάσταση περιοχών ιστορικού ενδιαφέροντος έναντι της κλιματικής αλλαγής και άλλων κινδύνων, με χρήση καινοτόμων αλγορίθμων και εργαλείων προσομοίωσης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Excellent Science, Marie Sklodowska-Curie actions
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2026
Συνέταιροι:
9
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες