Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98937
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενδουαλοειδικής εγχυσης αμφιβερσεπτης μετά απο χορήγηση 12 μηνών για τη θεραπεία ασθενών με κυστικό οίδημα ωχράς κηλίδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 7 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
16 - 7 - 2021
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες