Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98986
Τίτλος
Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντοτιατρική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥ., ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧ., ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΤΑ., ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤ., ΝΑΚΑ ΟΛΓΑ ΑΘΑ., ΣΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ.