Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98997
Τίτλος
Γωνιακές παράγωγοι και υπερβολική μετρική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
18 - 3 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙ., ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ.