Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98999
Τίτλος
Μεταβολομική Ανάλυση. Νέες μέθοδοι για ασφαλέστερη και ταχύτερη ταυτοποίηση και αξιόπιστη ποσοτικοποίηση βιοδεικτών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
11 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΗΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΘΕΜ., ΛΙΑΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑ., ΜΠΕΓΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑ.