Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99007
Τίτλος
Φωτο-καταλυτικές διεργασίες με τη χρήση υβριδικών καταλυτικών συστημάτων νανοσωματιδίων μετάλλων και πολυοξομεταλλικών ιόντων προς παραγωγή οργανικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας (PhotoTransform)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια | 5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜ.