Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99013
Τίτλος
Νανοσύνθετοι φορείς διττής απεικονιστικής ικανότητας με ταυτόχρονη θεραπευτική δράση για νεοπλασματικά κύτταρα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
3 - 10 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕ., ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.