Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99016
Τίτλος
Μοντελοποίηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης μέσω ακριβών ηλεκτροδυναμικών τεχνικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΟΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝ., ΚΟΛΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ., ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.