Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99017
Τίτλος
Τροποποίηση του Εννοιολογικού Πλαισίου Νανοσκληρομέτρησης: Εφαρμογή σε Λεπτά Υμένια που χρησιμοποιούνται σε Οργανικά Ηλεκτρονικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
28 - 9 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΛΑΠΠΑΣ ΚΙΜΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞ.