Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99021
Τίτλος
Μεσοπορώδεις νανοφορείς με ιόντα δημητρίου (Ce-doped MSNs) για ελεγχόμενη απελευθέρωση δραστικών μορίων με στόχο την οστεογενή διαφοροποίηση ανθρώπινων περιοδοντικών ινοβλαστών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 2 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
27 - 9 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑ., ΤΣΑΜΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ.