Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99024
Τίτλος
Διερεύνηση των θερμομηχανικών ιδιοτήτων έξυπνων υλικών σε στατικές συνθήκες φόρτισης και συνθήκες κόπωσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΥ., ΜΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚ.