Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99032
Τίτλος
Ελληνικό μη-επανδρωμένο αερόχημα για επιχειρήσεις μεταφορών, σε συνθήκες πτήσης πολύ χαμηλού ύψους πάνω απο υδάτινες εκτάσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΗΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.