Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99039
Τίτλος
Παρακολούθηση αμυντικών αντιδράσεων στην τομάτα, με τη βοήθεια Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, ύστερα από εφαρμογή επαγωγέων άμυνας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
15 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΑΓΟΠΟΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜ., ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡ., ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥ.