Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99043
Τίτλος
Τροφιμογενείς παρασιτικές ζωοανθρωπονόσοι: επιζωοτιολογική διερεύνηση των αγριόχοιρων ως δεξαμενής των παρασίτων Trichinella spp. και Alaria spp. και ανάπτυξη σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ., ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΔ.