Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99049
Τίτλος
Μεταβολομική ανάλυση περιφερικού αίματος ως δυνητικός βιοδείκτης σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση με κλινική και/ή υποκλινική ενεργότητα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
14 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ.