Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99051
Τίτλος
Οικολογική Αποδοτικότητα: Μεθοδολογικό Πλαίσιο, Εκτίμηση και Σύγκλιση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
8 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑ., ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣ., ΣΔΡΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜ.