Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99060
Τίτλος
Αξιολόγηση νεότερων δεικτών ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και θρομβωτικού μικροπεριβάλλοντος σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα: συσχέτιση με δείκτες υποκλινικής φλεγμονής και καρδιαγγειακής βλάβης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
14 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΑΛΙΑΓΚΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΙ., ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖ., ΔΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ., ΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ.