Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99098
Τίτλος
Από-διαΜΜΕσολαβώντας τα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα της κρίσης: μία κριτική ανάλυση των επικοινωνιακών στρατηγικών που ακολούθησαν τα κινήματα απέναντι στα κυρίαρχα ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΙΩΣΗΦ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩ.