Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99146
Τίτλος
Χρήση υλικών εμποτισμού σε αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 8 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
21 - 2 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.