Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9919
Τίτλος
Νέα υλικά για φωτοβολταϊκές μετατροπές ΕΠΕΤ ΙΙ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2001
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΑ., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑ.