Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9922
Τίτλος
Διοργάνωση 8ου πανελλήνιου συνεδρίου της ελληνικής επιστημονικής εταιρείας βελτίωσης φυτών με θέμα: "Προστασία και βελτίωση φυτικών γενετικών πόρων. Απολογισμός - προοπτικές στην απαρχή του 21ου αιώνα"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 4 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
6 - 12 - 2000
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ., ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ.