Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99306
Τίτλος
Μελέτη Προκατεργασίας Δειγμάτων Με Σύγχρονα Yλικά Για Την Ανάπτυξη και Επικύρωση Αναλυτικών Μεθόδων - «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΝΟΥΣΗ Αριθμός Αίτησης: 138
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
15 - 7 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΝΟΥΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΙΩΣ.