Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99329
Τίτλος
Μελέτη του μηχανισμού αντιδράσεων κατά την συνδυασμένη ηλεκτρόλυση ατμού και διοξειδίου του άνθρακα σε διατάξεις ηλεκτρόλυσης τύπου στερεού οξειδίου-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΝΑΟΥΜΑ ΜΠΙΜΠΙΡΗ: 1311
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 10 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΝΑΟΥΜΑ ΑΡΓ.