Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99331
Τίτλος
«Ευφυή» Βιομιμητικά υλικά: Ιστική αναγέννηση και αλληλεπίδραση με «εξατομικευμένους» μεταβολίτες του μικροβιώματος-2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΑΓΛΑΪΑ ΜΑΝΤΣΟΥ Αριθμός Αίτησης: 371
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 10 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΟΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΝΤΣΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΒΑΣ.