Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99332
Τίτλος
Ο ρόλος του ψηφιακού στην ενσωμάτωση δημοκρατικών πρακτικών άσκησης αστικής πολιτικής. Ψηφιακά δίκτυα, «από τα κάτω-προς τα επάνω» πρωτοβουλίες στον αστικό χώρο και ο στόχος για μια «ανθεκτικότερη» κοινωνία πολιτών-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος:ΕΛΕΝΗ ΟΥΡΕΪΛΙΔΟΥ Αριθμός Αίτησης: 571
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 9 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΝΟ.